Aktywne spotkania z naturą – czyli kolejny grant dla gminy Krasnobród

„Aktywne spotkania z naturą” to oddolna inicjatywa, promująca partnerstwo pomiędzy organizacjami pozarządowymi a jednostkami samorządu terytorialnego. Liderem inicjatywy jest Stowarzyszenie Kulturalno – Naukowe „Do Źródeł”, zaś partnerzy to: Powiat Zamojski oraz Krasnobrodzki Dom Kultury. Krasnobród noclegi Inicjatywa „Aktywne spotkania z naturą” uzyskała wsparcie w ramach projektu „Wspólnie na Zamojszczyźnie”, realizowanego przez Stowarzyszenie Równych Szans „BONA …